wyszukiwanie zaawansowane
Instagram facebook

Gwarancja

Gwarancja

  • Produkty objęte są gwarancją jakości producenta. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

  • Gwarancji udziela MR TOPS Piotr Zajączkowski Obornicka 88/4 51-114 Wrocław zwany w dalszej części dokumentu „Gwarantem”.

  • Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru,

  • Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru

  • Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta  usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, gwarant wymieni Towar na wolny od wad.

  • Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w ciągu 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad.

  • Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.

  • Reklamacje prosimy składać na adres producenta obuwia MR TOPS Piotr Zajączkowski, Leńcze 110 34-142. Do reklamacji konieczne jest dołączenie dowodu zakupu towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym który znajduję się na stronie.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.